Jednodenní vzdělávací kurz

Cíl kurzu

Zlepšit znalosti a přinést informace o požadavcích a opatřeních, která musí přijmout osoby zabývající se projektováním, výrobou a dodávkami hydraulických systémů pro lisy.

Osnova

  • Norma ČSN EN 693+A2 Obráběcí a tvářecí stroje – Bezpečnost – Hydraulické lisy:
  1. Předmět normy
  2. Terminologie a definice
  • Základní konstrukční požadavky na hydraulické obvody lisů
  • Provozní předpisy
  • Příklady zapojení – hydraulická schémata  

Kurz je určen pro

  • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
  • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

  • 8 hodin (1 den), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

  • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

V individuálních případech jsme schopni školení realizovat i mimo areál našeho školicího střediska.

Cena kurzu 7 800,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948