Jednodenní vzdělávací kurz

Cíl kurzu

Zlepšit znalosti a přinést informace o možnostech a způsobech identifikace znečištění kapaliny v hydraulických systémech. Získat schopnost řešit problémy s čistotou kapaliny. Tento kurz navazuje na kurz HYF-1

Osnova

 • Základy diagnostiky kapalin v oblasti hydraulických mechanismů
 • Filtrace pracovní kapaliny v hydraulických soustavách
 • Diagnostické prostředky pro zjišťování:
 1. Znečištění oleje – mechanické nečistoty
 2. Znečištění oleje – volná a vázaná voda
 3. Změna viskozity
 • Možnosti a technologie odstraňování zjištěných nečistot – přístroje a metodika
 • Praktické ukázky a cvičení s diagnostickými pomůckami a přístroji v tribotechnické laboratoři

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 8 hodin (1 den), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

Cena kurzu 5 100,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948