Jednodenní vzdělávací kurz

Cíl kurzu

Přinést ucelené informace o veškerých aspektech použití regulačních elektrických pohonů v hydraulických systémech.

Osnova

  • Úvod do problematiky regulačních elektrických pohonů v hydraulice
  • Možnosti úspor:
  1. Regulační elektrické pohony DCP
  2. Nové hydraulické rozvaděče pro úsporné systémy
  • Reálné výsledky z praxe – porovnání možných variant řešení regulačních pohonů
  • Praktické ukázky hydraulického pohonu řízeného frekvenčním měničem

Kurz je určen pro

  • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
  • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

  • 8 hodin (1 den), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

  • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

Cena kurzu 4 200,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948