Dvoudenní vzdělávací kurz

Cíl kurzu

Porozumět problematice filtrace hydraulických kapalin. Zlepšit znalosti a schopnosti řešit problémy s čistotou kapaliny a filtrací u zákazníků – uživatelů hydrauliky. Znát příčiny znečištění a způsob, jak mu předejít nebo ho alespoň omezit.

Osnova 1. den

 • Znečištění kapalin obecně
 • Typy znečištění a jejich zdroje
 • Proč filtrovat
 • Volba filtračních materiálů
 • Typy filtračních materiálů a jejich parametry
 • Životnost filtračních vložek  

Osnova 2. den

 • Posuzování čistoty – standardy dle ISO/NAS
 • Ukázka protokolu diagnostického rozboru měřené kapaliny na obsah nečistot a vody
 • Volba vhodné velikosti filtru 
 • Druhy filtrů a jejich umístění v hydraulickém obvodu
 • Specifikace filtrů – návrh filtračního systému
 • Praktická ukázka druhů a způsobů filtrací na agregátu

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 16 hodin (2 dny), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

Cena kurzu 6 700,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948