Jednodenní vzdělávací kurz

Cíl kurzu

Přinést ucelené informace o veškerých aspektech použití hydraulických akumulátorů v hydraulických systémech, především pak s důrazem na bezpečnost jejich provozu.

Osnova

 • Hydropneumatické akumulátory:
 1. vakové
 2. membránové
 3. pístové
 • Funkce akumulátorů
 • Provozní parametry – kapalina/plyn, volba akumulátoru
 • Typické aplikace
 • Příslušenství:
 1. Bezpečnostní ventily a uzavírací bloky
 2. Hadicové připojení-předpisy
 3. Držáky a konzoly
 4. Plnící a zkušební zařízení
 • Bezpečnostní předpisy, legislativa
 • Údržba a servis

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 8 hodin (1 den), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

V individuálních případech jsme schopni školení realizovat i mimo areál našeho školicího střediska.

Cena kurzu 7 800,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948