Jednodenní VZDĚLÁVACÍ kurz

Cíl kurzu

Seznámit se s potrubním systémem ParFlange F37, pracovními postupy pro tváření trubkového osazení za studena včetně systému přírub a těsnících kroužků tohoto systému. Orientovat se při výběru vhodných komponent z katalogu Parker ParFlange F37. Osvojit si v praktických cvičeních výrobu trubkových osazení F37 včetně spojování přírubami do celků. Nedílnou součástí je seznámení se s bezpečnostními riziky a zásadami jejich eliminace a předpisy BOZP v této oblasti.

Osnova

 • Vysvětlení hlavních výhod této BEZ SVAROVÉ technologie spojování vysokotlakých i nízkotlakých trubkových. rozvodů velkých světlostí, porovnání s konvenčními metodami
 • Funkce hydraulického šroubení a přírub F37
 • Volba vhodného šroubení a přírub F37
 • Montážní postupy – výroba vnitřního trubkového osazení F37
 • Montáž šroubení a přírub F37 s těsnícími kroužky vloženými do zástavby osazení
 • Čištění rozvodů po montáži
 • Ohýbání trubek velkých průměrů – doporučení a předpisy
 • Doporučení pro správné umístění a provedení trubkových rozvodů
 • Používání tvářecího stroje ParFlange 170 ECO – praktická cvičení

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 8 hodin (1 den), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test a praktická zkouška k ověření získaných informací a dovedností, na základě jejich výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

Cena kurzu 7 800,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948