Jednodenní vzdělávací kurz

Cíl kurzu

Získat základní informace o proporcionálních ventilech a servoventilech nejen z pohledu jejich konstrukce, ale také funkce. Dále se seznámit s typickými aplikacemi ve strojních zařízeních. Osvojit si získané dovednosti v praktických cvičeních.

Osnova

 • Úvod do proporcionální techniky
 • Proporcionální ventily
 • Proporcionální ventily řady Dfplus
 • Servoventily
 • Řídící elektroniky a zesilovače
 • Montáž a údržba
 • Cvičení
 • Praktická demonstrace na trenažéru

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 8 hodin (1 den), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

Cena kurzu 7 800,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948