Jednodenní vzdělávací kurz

Cíl kurzu

Přinést uživatelům hydrauliky ucelené informace o typech regulací axiálních pístových čerpadel a porozumět výhodám, které přináší jejich použití v hydraulických systémech. 

Osnova

 • Typy regulací axiálních pístových čerpadel:
 • Tlaková regulace
 • Tlaková regulace dálková
 • Tlaková regulace dálková s odlehčovacím blokem
 • Regulace průtoku
 • Výkonová regulace
 • Proporcionální řízení průtoku
 • Proporcionální řízení tlaku
 • Regulace na konstantní výkon/moment
 • Příklady zapojení, schémata
 • Praktická ukázka průběhu regulací na reálném hydraulickém agregátu 

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 8 hodin (1 den), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

Cena kurzu 4 200,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948