Jednodenní vzdělávací kurz

Cíl kurzu

Přinést ucelené základní informace a přehled o elektrotechnice z pohledu základních funkčních principů a prvků používaných v regulačních elektrických pohonech hydraulických systémů.

Osnova

 • Úvod symboly a veličiny
 • Měření elektrických veličin
 • Elektrotechnické zákony
 • Obvody
 • Vodiče
 • Odpory
 • Kondenzátory 
 • Diody a usměrňovače
 • Cívky a solenoidy
 • Relé a transformátory
 • Tranzistory
 • Operační zesilovače
 • Odhalování a odstraňování závad
 • Bezpečnost při práci

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 8 hodin (1 den), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

V individuálních případech jsme schopni školení realizovat i mimo areál našeho školicího střediska.

Cena kurzu 5 800,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948