Dne 19. a 20. února 2014 absolvovali žáci třídy A3 odborné školení "Úvod do hydrauliky" ve školícím středisku firmy Chvalis. Školení provedl vynikající školitel s praxí pan Ivan Oliva. Školící středisko firmy Chvalis je autorizovaným školícím střediskem americké firmy Parker Hannifin.

První den školení měli žáci teoretickou průpravu zakončenou písemným testem a druhý den praktickou část zakončenou praktickým testem. Praktický test spočívá v nalezení provedené chyby v reálném zapojení. Všichni zúčastnění studenti A3 úspěšně absolvovali a obdrželi certifikát firmy Chvalis.

IIng. Pavel Votrubec, foto: Ing. Josef Hutar a Ing. Pavel Votrubec 26.2.2014