Výroba mobilních nebo stacionárních filtračních systémů

FILTRAČNÍ PŘENOSNÉ A MOBILNÍ SYSTÉMY CHVALIS PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ OLEJŮ

Jsou určené pro přečerpávání, filtraci a čištění minerálních, syntetických i biologických olejů včetně těžko zápalných  kapalin HFC na bázi  voda/glykol. Napájení dle požadavku: 230V, 400V, 24V-DC i verze ATEX. Každý typ je vybaven na sání sítkovým filtrem 125 µm s možností "vyprání" na výstupu jsou vybaveny filtrem - volitelně 20, 10, 6, 5 a 2 µm nebo vložkou "WR" pro odlučování vody z oleje.

Přenosné jednotky: (230 V, průtok 16-20 l/min, tlak 5-7 bar, filtr 6 a 10 µm)

  • typ 3A
  • typ 3A-NG

Mobilní jednotky: (230/400 V, průtok 24-50 l/min, tlak 10 bar, filtr 20, 10, 5 a 2 µm, vložka WR - odlučování oleje)

  • typ 6A
  • typ 7A
  • typ 9A
  • typ 10A

Soubory ke stažení


Katalogové listy filtračních systémů Vám rádi zašleme na vyžádání.

Typ 6A

Typ 7A

Typ 7A-RAIL

Typ 9A