Nabízíme Vám na praxi zaměřená školení pro údržbáře a další uživatele hydrauliky a pneumatiky - včetně studentů odborných škol. Námi pořádaná školení se výrazně odlišují od současné nabídky konkurenčních firem v České republice.

Dáváme přednost kvalitě před kvantitou probírané látky. Jednotlivé tematické celky jsou vždy řádně procvičeny na mnoha různých školicích pomůckách.

Účastníci si průběžně ověřují, zda pochopili danou látku a znalosti umí využít v praktických cvičeních. Na závěr každý účastník absolvuje závěrečný test, který mu dává zpětnou vazbu o efektivitě školení.
 

 • Nadstandardní vybavení
  Středisko je špičkově vybaveno trenažéry a školicími pomůckami umožňujícími dokonale porozumět konstrukci a funkci hydraulických, pneumatických a elektromechanických prvků a umožňuje procvičit si v praxi funkční obvody. Účastníci budou pracovat na hydraulických a pneumatických trenažérech umožňujících simulovat provoz procvičovaných funkčních obvodů. V neposlední řadě ve vyšších stupních školení budou pracovat s výpočetní technikou a programovým vybavením pro vytváření schémat obvodů a programování vybraných prvků.
 • Mobilní trenažér 
  Školicí středisko CHVALIS disponuje i mobilním trenažérem pro základní kurzy hydrauliky a pneumatiky, který umožňuje provádět školení přímo u zákazníka. Na trenažéru nejen sestavujeme základní obvody, ale také simulujeme možnosti závad v hydraulických a pneumatických systémech a jejich odstranění. Použitím tohoto trenažéru při školení HYP – 1 nabízíme extrémně vytíženým zákazníkům, realizaci školení bez dalších vedlejších nákladů spojených s cestováním a také výrazně zkracujeme dobu nepřítomnosti na pracovišti.
 • Školení na míru ve vašem závodě
  Kromě standardní nabídky školení můžete využít služeb školicího střediska formou individuálních školení sestavených na míru, přesně dle vašich požadavků, navíc realizovaných ve vašem závodě.
 • Audiovizuální technika pro dokonalou prezentaci
  K dispozici je audiovizuální prezentační technika a speciální kamera pro detailní zobrazení vnitřní konstrukce jednotlivých prvků.
 • Kvalitní lektorský tým 
  Lektory jsou pracovníci CHVALIS s příslušným vzděláním a praktickými zkušenostmi s provozem a údržbou hydraulických a pneumatických systémů. Pro některé vybrané kurzy jsou delegování kvalifikovaní externí spolupracovníci-specialisté v daném oboru.
 • Časová flexibilita pro účastníky kurzu 

         Základní školení jsou třídenní a vy si můžete, po dohodě s lektorem, zvolit, zda se školení zúčastníte vcelku, nebo pouze  jednotlivé dny a v různých týdnech.

 • Co od školení CHVALIS očekávat?
  • školení je zaměřeno na praktická cvičení, avšak věnuje se i základům teorie
  • účastníci základních kurzů nemusí mít bezpodmínečně technické vzdělání
  • audiovizuální a prezentační technika
  • kvalitní lektorský tým s praktickými zkušenostmi
  • speciální školicí pomůcky a vzorky
  • u trenažérů se pracuje v malých skupinkách
  • mezinárodně platné osvědčení Parker pro úspěšné absolventy
  • učebnice, psací potřeby, celodenní občerstvení v ceně kurzu
  • maximální počet účastníků školení je 8 osob
  • účastníkům zajistíme ubytování přímo v areálu školicího střediska (není součástí ceny školení) 
 • Kurzy dle mezinárodně uznávaných standardů Parker Hannifin Corp.
  Vzdělávací centrum CHVALIS je součástí celosvětové sítě vzdělávacích center certifikovaných podle standardů Parker.  

 

Při vybudování vzdělávacího centra v roce 2006 jsme využili 16 let našich zkušeností s projektováním, výrobou a údržbou hydraulických i pneumatických systémů, včetně zkušeností od společnosti Parker Hannifin Corp.

Využijte našich služeb a zkuste naše školení trochu jinak!


Galerie


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948