Nabízíme Vám na praxi zaměřená školení pro techniky, údržbáře, nákupčí, konstruktéry, manažery údržby a další uživatele hydrauliky a pneumatiky - včetně studentů odborných škol. Námi pořádaná školení se výrazně odlišují od současné nabídky konkurenčních firem v České republice.

Dáváme přednost kvalitě před kvantitou probírané látky. Jednotlivé tematické celky jsou vždy řádně procvičeny na mnoha různých školicích pomůckách.

Účastníci si průběžně ověřují, zda pochopili danou látku a znalosti umí využít v praktických cvičeních. Na závěr každý účastník absolvuje závěrečný test, který mu dává zpětnou vazbu o efektivitě školení.
 

 • Školení trochu jinak
  Školení může efektivně absolvovat účastník, který nemá technické vzdělání. V učebních materiálech je minimum vzorců a grafů, naopak je text hojně doplněn obrázky a fotografiemi pro správné porozumnění daného tématu. 
 • Nadstandardní vybavení
  Středisko je špičkově vybaveno trenažéry a školicími pomůckami umožňujícími dokonale porozumět konstrukci a funkci hydraulických, pneumatických a elektromechanických prvků a umožňuje procvičit si v praxi funkční obvody. Účastníci budou pracovat na hydraulických a pneumatických trenažérech umožňujících simulovat provoz procvičovaných funkčních obvodů. 
 • Kvalitní lektorský tým 
  Lektory jsou pracovníci CHVALIS s příslušným vzděláním a praktickými zkušenostmi s provozem a údržbou hydraulických a pneumatických systémů. Pro některé vybrané školící kurzy jsou delegování kvalifikovaní externí spolupracovníci, specialisté v daném oboru.
 • Mobilní trenažér 
  Školicí středisko CHVALIS disponuje i mobilním trenažérem pro základní kurzy hydrauliky a pneumatiky, který umožňuje provádět školení přímo u zákazníka. Na trenažéru nejen sestavujeme základní obvody, ale také simulujeme možnosti závad v hydraulických a pneumatických systémech a jejich odstranění. 
 • Školení na míru u nás i ve vašem závodě s možností dotace
  Kromě standardní nabídky školení můžete využít služeb školicího střediska formou individuálních školení sestavených na míru, přesně dle vašich požadavků, navíc realizovaných i ve vašem závodě. Školení lze realizovat i s využitím aktuálně vypsaných dotačních programů odborného vzdělávání zaměstnanců.

 

Co od školení CHVALIS očekávat?

 • školení je zaměřeno na praktická cvičení, avšak věnuje se i základům teorie
 • účastníci základních kurzů nemusí bezpodmínečně mít technické vzdělání
 • audiovizuální a prezentační technika
 • kvalitní lektorský tým s praktickými zkušenostmi
 • speciální školicí pomůcky a vzorky
 • praktická cvičení v malých skupinách
 • mezinárodně platné osvědčení Parker pro úspěšné absolventy
 • učebnice, psací potřeby, celodenní občerstvení v ceně kurzu
 • maximální počet účastníků školení je 8 osob
 • možnost ubytování přímo v areálu školicího střediska (není součástí ceny školení) 

 

Školení dle mezinárodně uznávaných standardů Parker Hannifin Corp.
Vzdělávací centrum CHVALIS je součástí celosvětové sítě vzdělávacích center certifikovaných podle standardů Parker.  

Při budování vzdělávacího centra jsme využili 25 let našich zkušeností s projektováním, výrobou a údržbou hydraulických i pneumatických systémů, včetně zkušeností od společnosti Parker Hannifin Corp.Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948