Trvalá a preventivní údržba hydraulických systémů

Každé strojní zařízení vyžaduje průběžnou péči, díky níž se zvyšuje jeho provozní spolehlivost. Provozovatel tak snižuje riziko havárie a odstavení stroje a následného vzniku nežádoucích ztrát.

Nabízíme Vám trvalou a preventivní péči o hydraulické, pneumatické a mazací systémy Vašeho zařízení.

Pro efektivní zajištění této formy údržby je obvykle uzavírán dlouhodobý kontrakt, který je přesně „ušit na míru potřebám zákazníka“.

Komplexní péče o hydraulické náplně, čištění nádrží a filtrace olejových náplní

Naším prvořadým cílem je zvýšení spolehlivosti Vašeho zařízení a následné snížení ztrát z nevýroby. Jedním ze základních nástrojů napomáhajícím k dosažení tohoto cíle je komplexní péče o hydraulické náplně.

Úroveň kvality náplně podstatně ovlivňuje životnost a spolehlivost celého hydraulického systému. Naší snahou je dosažení optimální úrovně kvality náplně. K tomu využíváme diagnostické systémy Parker CM20 (čistota oleje) a Parker H2Oil (obsah vody).

Tyto základní informace o čistotě a obsahu vody doplňujeme o data z rozborů prováděných laboratořemi. Všechny získané údaje shromažďujeme a sledujeme trendy a hodnoty jednotlivých parametrů.

V případě potřeby stanovíme nápravná opatření (například filtraci apod.). Současně se snažíme zjistit potenciální zdroje znehodnocování náplně a tyto systematicky odstraňovat.


Diagnostika hydraulických systémů

S pomocí diagnostického systému Parker SensoControl jsme připraveni zjišťovat odchylky ve funkci hydraulického systému (měření tlaku, průtoku a teploty), technický stav (opotřebení) hydraulických čerpadel a hydromotorů. Tuto službu provádíme v rámci havarijního servisu a údržby.


PRODEJNÍ A SERVISNÍ SÍŤ CHVALIS

HYDRAULIKA
PNEUMATIKA
MAZACÍ SYSTÉMY
FILTRACE OLEJŮ
24 hod
Servis a prodej
Havarijní služba +420 737 222 233