CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0003929 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny s akumulací sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.