Společnost CHVALIS s. r. o. je partnerem pro výrobce kolejových vozidel a motorových vozů v ČR a SR v oblasti vývoje, výroby a dodávek zákaznických řešení hydraulických systémů v dieselových lokomotivách a motorových vozech.

Hlavním cílem projektu s názvem „Výzkum a vývoj unikátního hybridního přídavného zařízení otevřeného hydraulického trakčního pohonu“  je vyvinout prostřednictvím aktivit v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji 2 funkční prototypy unikátního přídavného zařízení otevřeného hydraulického trakčního pohonu. Výstupy projektu budou technicky přesahovat úroveň srovnatelných řešení nejen v ČR, ale i ve světovém kontextu, a budou mít výrazně pozitivní dopad jak na samotné koncové uživatele, tak na životní prostředí.

Projekt „Výzkum a vývoj unikátního hybridního přídavného zařízení otevřeného hydraulického trakčního pohonu“ je spolufinancován Evropskou unií.