SOŇA SLUNÉČKO VALENTOVÁ
manažer prodeje náhradních dílů
sona.valentova@chvalis.cz
+420 724 483 311