Společnost CHVALIS s.r.o. nabízí komplexní služby nejen v oblasti hydrauliky a pneumatiky, ale i v oblasti systémů centrálního mazání a patří mezi nejvýznamnější systémové integrátory u nás. Jejích služeb využívá mnoho významných výrobních firem automobilového, papírenského, chemického, dřevařského, hutního a stavebního průmyslu v České republice i na Slovensku. Firma má uzavřenu smlouvu o distribučním zastoupení firmy Parker Hannifin a v současné době získala status tzv. premier distributora. Pro výrobky firmy Parker Hannifin poskytuje servis na celém území České republiky a její prvky aplikuje do svých výrobků (hydraulické agregáty, filtrační systémy, pneumatické systémy apod.). CHVALIS s.r.o. poskytuje servisní služby a zajišťuje dodávky náhradních dílů také pro systém firmy Eaton – Vickers. Nově naše společnost získala statut certifikovaného distributora mazacích systémů společnosti SKF – mazací systémy.

Na otázky odpovídá ředitel a jednatel společnosti Milan Chvalina:

Jaké jsou aktuální novinky v nabídce výrobků a služeb pro vaše zákazníky?

Pro zvýšení rozsahu našich servisních služeb v oblasti údržby hydraulických a mazacích systémů jsme nově vyčlenili kvalifikovaného pracovníka na funkci provozního certifikovaného technika-diagnostika a zároveň tribodiagnostika. Zavedli jsme sofistikovaný systém odběrů vzorků oleje u zákazníků a jejich okamžité vyhodnocení na certifikovaných diagnostických přístrojích s následným reportingem zákazníkovi včetně doporučení, jak dále olejovou náplň provozovat, zda je třeba ihned zahájit bypass filtrace, doplnit aditiva apod. Kromě standardních filtrací olejových náplní za účelem odstranění mechanických nečistot nově provádíme odstraňování vázané i nevázané vody z olejových náplní pomocí mobilního filtračního zařízení Parker PVS 600, které pracuje na unikátním principu vakuového dehydrátoru. Zařízení lze nasadit i za provozu u zákazníka v bypass režimu – nepřetržitě za chodu stroje v objemu nádrže od 150 do více než 10 000 litrů při vysoké efektivitě provozu.

Čím se lišíte od konkurence?

Naší silnou stránkou je komplexnost poskytovaných služeb a dodávek včetně materiálu, a to vše v režimu 24hodinové služby. Flotila 20 servisních vozů zajišťujících havarijní servis i plánované opravy denně vyjíždí k zákazníkům a plní požadované úkoly. Masivní podporu těmto činnostem zajišťuje rozsáhlé výrobní a logistické zázemí v sídle společnosti v Hoštce, jež disponuje dílnou oprav vybavenou moderními zkušebními stendy hydraulických válců, čerpadel i hydromotorů, CNC obrobnou, certifikovanou svařovnou, 3D konstrukcí s programováním, tribodiagnostickou laboratoří a vlastním certifikovaným školicím střediskem. To vše je podpořeno rozsáhlým skladem náhradních dílů čítajícím 4 500 skladových položek dostupných 24 hodin denně 365 dní v roce v sídle společnosti v Hoštce a v dalších čtyřech pobočkách v Liberci, Rokycanech, Sušici a Českých Budějovicích.

T+T Technika a trh (2. říjen 2014)

>>> odkaz na zdroj