Hospodářská a sociální rada Litoměřicka, město Štětí a společnost Mondi Štětí, a.s. pořádaly 30. 3. 2017 workshop zaměřený na spolupráci mezi školami a zaměstnavateli. Této akce se zúčastnili také zástupci naší společnosti. měli jsme možnost prezentovat naše zkušenosti, inspirovat se od ostatních zaměstnavatelů a prohloubit spolupráci se školami, ze kterých by mohli vzejít naši budoucí zaměstnanci. Také to byla příležitost zamyslet se nad naší koncepcí hledání vhodných kandidátů na případná volná pracovní místa a nabízení praxi a brigád studentům.

Naše společnost dlouhodobě spolupracuje se Střední průmyslovou školou v Ústí nad Labem. Na workshopu jsme využili setkání s jejími představiteli, ujasnili jsme si priority naší spolupráce a nastínili cesty jejího rozvoje.