Milan a Dana Chvalinovi převzali za společnost CHVALIS s.r.o. významné ocenění - Diplom za umístění v soutěži ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2019, ve které dosáhla významných hospodářských výsledků a kulturních zásluh pro národní hospodářství České republiky.

Tato prestižní soutěž je každoročně od roku 1990 vyhlašována společností Comenius - Pan - Evropská
společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci z.s. Prezidentem společnosti
Comeni us je pan Ing. Karel Muzikář, CSc.