Dne 15. 3. 2010 bylo u žáků studijního oboru Mechanik elektronik provedeno praktické zaměstnání na trenažérech firmy Parker v autorizovaném školícím středisku u firmy Chvalis v Hoštce. Jedná se o pneumatické a hydraulické řídící a regulační systémy. Tato tematika byla se žáky teoreticky zvládnuta již ve třetím ročníku studia.

Žáci nyní měli možnost vidět jednotlivé komponenty v řezu, mohli si je tzv. osahat. Dále prováděli praktické zapojení jednotlivých úloh, včetně oprav při simulované závadě. Vedoucí školícího střediska, Ivan Oliva, byl se znalostmi žáků mile překvapen, časové limity pro jednotlivé úlohy byly značně zkráceny.