Jednodenní vzdělávací kurz

Cíl kurzu

Získat kvalifikační předpoklady pro optimální výběr dílů a nástrojů pro výrobu hadicové montáže, dále seznámit se s předepsanými pracovními postupy výroby hadicové montáže a předepsanými zásadami instalace hadicové montáže do strojního zařízení. Nedílnou součástí je seznámení se s bezpečnostními riziky a zásadami jejich eliminace.

Osnova

 • Výklad technických základů problematiky
 • Nízkotlaké hadice typ Push-Lok
 • Středotlaké hadice pro hydrauliku
 • Vysokotlaké hadice pro hydrauliku
 • Montážní stroje a zařízení/příslušenství, pracovní postupy
 • Značení hadicových montáží
 • Čištění hadicových montáží před jejich použitím
 • Praktické ukázky výroby hadicovém montáže

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 8 hodin (1 den), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

V individuálních případech jsme schopni školení realizovat i mimo areál našeho školicího střediska.

Cena kurzu 5 800,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948