Dvoudenní vzdělávací kurz

Cíl kurzu

Získat kvalifikační předpoklady pro výběr dílů a nástrojů pro montáž hydraulických potrubních rozvodů velikosti 6–42 mm. Dále se seznámit s pracovními postupy předmontáže hydraulického šroubení a instalace potrubí do strojního zařízení. Následně se seznámit se zásadami ohýbání hydraulických trubek a tyto si osvojit v praktických cvičeních. Nedílnou součástí je seznámení se s bezpečnostními riziky a zásadami jejich eliminace.

Osnova 1. den

 • Funkce hydraulického šroubení
 • Volba vhodného šroubení
 • Montážní postupy – předmontáž
 • Montáž šroubení
 • Čištění rozvodů po montáži
 • Ohýbání trubek
 • Doporučení pro správné umístění a provedení trubkových rozvodů
 • Používání předmontážního zařízení

Osnova 2. den

 • Praktická cvičení výběru šroubení, předmontáže šroubení, ohýbání trubek, montáže rozvodů do konstrukce stroje

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 16 hodin (2 dny), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test a praktická zkouška k ověření získaných informací a dovedností, na základě jejich výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

Cena kurzu 10 900,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948