DVOUDENNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ

Cíl kurzu

Zlepšit znalosti a přinést informace o možnostech oprav hydraulických prvků, prevenci a plánování oprav a údržby hydraulických mechanismů v čase. Dopady nečistot v kapalině, diagnostika, odstranění, prevence.

Osnova 1 den

 • Fyzikální vlastnosti hydraulických kapalin
 • Základní konstrukční principy hydraulických prvků
 • Hydrogenerátory a hydromotory – nejčastější poruchy, možnosti oprav
 • Hydraulické akumulátory – nejčastější poruchy, možnosti oprav
 • Rozvaděče – nejčastější poruchy, možnosti oprav
 • Ventily pro řízení tlaku – nejčastější poruchy, možnosti oprav
 • Ventily pro řízení průtoku – nejčastější poruchy, možnosti oprav
 • Filtrace a údržba kapalin
 • Příslušenství hydraulických systémů

Osnova 2. den

 • Montáž hydraulických agregátů a rozvodů (trubkové a hadicové)
 • Provoz a údržba prvků i celých systémů
 • Praktická část: použití diagnostických pomůcek při údržbě na reálném hydraulickém agregátu
 • Exkurze do tribotechnické laboratoře

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 16 hodin (2 dny), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení Chvalis.

Místo realizace kurzu

Školicí středisko Chvalis s.r.o., Velešická 54, Hoštka 411 72

Cena kurzu 6 700,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948