DVOUDENNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ

Cíl kurzu

Zlepšit znalosti a přinést informace o možnostech oprav hydraulických prvků, prevenci a plánování oprav a údržby hydraulických mechanismů v čase. Dopady nečistot v kapalině, diagnostika, odstranění, prevence.

Osnova 1 den

 • Fyzikální vlastnosti hydraulických kapalin
 • Základní konstrukční principy hydraulických prvků
 • Hydrogenerátory a hydromotory – nejčastější poruchy, možnosti oprav
 • Hydraulické akumulátory – nejčastější poruchy, možnosti oprav
 • Rozvaděče – nejčastější poruchy, možnosti oprav
 • Ventily pro řízení tlaku – nejčastější poruchy, možnosti oprav
 • Ventily pro řízení průtoku – nejčastější poruchy, možnosti oprav
 • Filtrace a údržba kapalin
 • Příslušenství hydraulických systémů

Osnova 2. den

 • Montáž hydraulických rozvodů (trubkové a hadicové)
 • Provoz a údržba prvků i celých systémů
 • Praktická část: použití diagnostických pomůcek při údržbě na reálném hydraulickém agregátu

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 16 hodin (2 dny), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení CHVALIS.

Místo realizace kurzu

CHVALIS Vzdělávací centrum s. r. o., Petra Bezruče 72, Hoštka 411 72

Cena kurzu 14 200,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948