DVOUDENNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ

Cíl kurzu

Získat informace a praktické dovednosti pro práci s proporcionální technikou a servotechnikou. Dále se seznámit s typickými aplikacemi ve strojních zařízeních. Osvojit si získané dovednosti v praktických cvičeních. Tento kurz navazuje na kurz PaSV-1.

Osnova 1. den

 • Základy regulační techniky
 • Řídící karty a elektroniky
 • Proporcionální ventily pro řízení tlaku
 • Proporcionální ventily pro řízení průtoku

Osnova 2. den

 • Proporcionální směrové ventily
 • Proporcionální ventily a jejich aplikace
 • Servoventily a jejich aplikace
 • Praktická cvičení na trenažéru a nastavování karet v PC

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 16 hodin (2 dny), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test a praktická zkouška k ověření získaných informací a dovedností, na základě jejich výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení CHVALIS.

Místo realizace kurzu

CHVALIS Vzdělávací centrum s. r. o., Petra Bezruče 72, Hoštka 411 72

Cena kurzu 15 600,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948