Třídenní vzdělávací kurz 

Cíl kurzu

Pochopit funkci základních hydraulických a pneumatických prvků; naučit se základní schematické značky a číst schémata hydraulických a pneumatických obvodů; s pomocí trenažérů si důkladně procvičit zapojování hydraulických a pneumatických obvodů včetně vyhledávání poruch.

Osnova 1. den

 • Fyzikální svět strojů
 • Přenos energie pneumatickým systémem
 • Řízení pneumatické energie
 • Kompresory, základní přehled
 • Jednosměrné ventily, přímočaré a rotační motory
 • Ventily pro řízení průtoku
 • Rozvaděče
 • Úprava vzduchu
 • Schematické značky
 • Praktická cvičení na trenažéru – základy pneumatiky

Osnova 2. den

 • Přenos síly tekutinou
 • Přenos energie hydraulickým systémem
 • Řízení hydraulické energie
 • Hydrogenerátory
 • Hydraulické akumulátory
 • Přímočaré a rotační hydromotory
 • Jednosměrné ventily
 • Ventily pro řízení průtoku
 • Rozvaděče
 • Přímo řízené tlakové ventily
 • Údržba hydraulických kapalin
 • Schematické značky  

Osnova 3. den

 • Praktická cvičení na trenažéru – základy hydrauliky

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 24 hodin (3 dny), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test a praktická zkouška k ověření získaných informací a dovedností, na základě jejich výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát Parker Hannifin, respektive osvědčení CHVALIS.

Cena kurzu bude upřesněna dle konkrétní poptávky. V případě zájmu nás kontaktujte.


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948