ONLINE VZDĚLÁVACÍ KURZ

Cíl kurzu

Seznámit se s funkcí a použitím základních pneumatických prvků. 

Osnova

 • Fyzikální svět strojů
 • Přenos energie pneumatickým systémem
 • Řízení pneumatické energie
 • Kompresory, základní přehled
 • Jednosměrné ventily, přímočaré a rotační motory
 • Ventily pro řízení průtoku
 • Rozvaděče
 • Úprava vzduchu

Kurz je určen pro

 • Zájemce z řad odborných technických pracovníků a nákupčích, kteří se potřebují s danou oblastí seznámit, avšak nepotřebují absolvovat praktická cvičení ani se seznámit se základy údržby.

Časový rozsah kurzu

 • 4 hodiny

Zakončení kurzu

 • Seznámení se s celým obsahem kurzu. Účastník po splnění uvedené podmínky získá osvědčení CHVALIS o absolvování kurzu.

Forma realizace kurzu

 • online, jmenný měsíční přístup umožňující účastníkovi pružně plánovat čas věnovaný samostudiu 

 

Cena kurzu 3 900,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948