Třídenní vzdělávací kurz

Cíl kurzu

Pochopit funkci základních hydraulických a pneumatických prvků; naučit se základní schematické značky a číst schémata hydraulických a pneumatických obvodů; s pomocí trenažérů si důkladně procvičit zapojování hydraulických a pneumatických obvodů včetně vyhledávání poruch.

Osnova 1. den

 • Fyzikální svět strojů
 • Přenos energie pneumatickým systémem
 • Řízení pneumatické energie
 • Kompresory, základní přehled
 • Jednosměrné ventily, přímočaré a rotační motory
 • Ventily pro řízení průtoku
 • Rozvaděče
 • Úprava vzduchu
 • Schematické značky
 • Praktická cvičení na trenažéru – základy pneumatiky

Osnova 2. den

 • Přenos síly tekutinou
 • Přenos energie hydraulickým systémem
 • Řízení hydraulické energie
 • Hydrogenerátory
 • Hydraulické akumulátory
 • Přímočaré a rotační hydromotory
 • Jednosměrné ventily
 • Ventily pro řízení průtoku
 • Rozvaděče
 • Přímo řízené tlakové ventily
 • Údržba hydraulických kapalin
 • Schematické značky  

Osnova 3. den

 • Praktická cvičení na trenažéru – základy hydrauliky

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 24 hodin (3 dny), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test a praktická zkouška k ověření získaných informací a dovedností, na základě jejich výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát Parker Hannifin, respektive osvědčení CHVALIS.

Místo realizace kurzu

CHVALIS Vzdělávací centrum s. r. o., Petra Bezruče 72, Hoštka 411 72

Cena kurzu 15 600,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948