JEDNODENNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZ

Cíl kurzu

Pochopit funkci základních pneumatických prvků; naučit se základní schematické značky a číst schémata pneumatických obvodů; s pomocí trenažérů si důkladně procvičit zapojování pneumatických obvodů včetně vyhledávání poruch.

Osnova

 • Fyzikální svět strojů
 • Přenos energie pneumatickým systémem
 • Řízení pneumatické energie
 • Kompresory, základní přehled
 • Jednosměrné ventily, přímočaré a rotační motory
 • Ventily pro řízení průtoku
 • Rozvaděče
 • Úprava vzduchu
 • Schematické značky
 • Praktická cvičení na trenažéru – základy pneumatiky

Kurz je určen pro

 • Pracovníky údržby, operátory zařízení, seřizovače, začínající projektanty a konstruktéry, servisní a montážní pracovníky
 • Obecným předpokladem je technické vzdělání 

Časový rozsah kurzu

 • 8 hodin (1 den), standardní doba výuky 7:30 – 15:30 hod.

Zakončení kurzu

 • Písemný test k ověření získaných informací, na základě jeho výsledků každý účastník obdrží příslušný certifikát, respektive osvědčení CHVALIS.

Místo realizace kurzu

CHVALIS Vzdělávací centrum s. r. o., Petra Bezruče 72, Hoštka 411 72

V individuálních případech jsme schopni školení realizovat i mimo areál našeho školícího střediska.

Cena kurzu 6 400,- Kč bez DPH / osoba


Ing. PETR KONČELÍK
zástupce vedoucího centra, lektor
petr.koncelik@chvalis.cz
+420 416 857 761
+420 724 051 948